Ceny kalkulowane są indywidualnie, w dopasowaniu do warunków konkretnego projektu i wymagań poszczególnych klientów. Można wyróżnić kilkanaście czynników, które mają wpływ na ostateczną cenę realizacji:

 • ilość dni zdjęciowych
 • liczba i rodzaj lokalizacji
 • liczba oraz doświadczenie aktorów/statystów
 • wykorzystanie oraz wybór lektora
 • dopasowanie muzyki
 • zatrudnienie kompozytora
 • w przypadku znacznego rozbudowania – research oraz praca nad scenariuszem
 • koszty wykonania/wypożyczenia elementów scenografii, rekwizytów
 • długość filmu czyli ilość minut postprodukcji (montaż, korekta koloru oraz obrazu)
 • ilość i rodzaj plansz graficznych oraz animacji 2D/3D
 • realizacja dźwięku (miks oraz mastering dźwięku)
 • wykorzystanie ujęć lotniczych (dron)
 • makijażystka na planie
 • stylista na planie